Delegatura Europa Wschód

4 lipca 1922 roku Papież Pius XI zatwierdził ostatecznie Konstytucje naszego Zgromadzenia. Co roku przeżywamy ten dzień uroczyście w jedności z całym Zgromadzeniem.
W 2004 roku ten dzień miał dla nas podwójnie uroczysty charakter, jak również stał się ważnym momentem w historii naszych wspólnot w Polsce.
Tego dnia, dekretem Matki Generalnej, została utworzona Delegatura Europy Wschód.
W skład Delegatury wchodzi 14 sióstr: 13 Polek i 1 Hiszpanka. 7 sióstr pracuje w Polsce,
2 siostry na Ukrainie, 2 siostry we Włoszech, jedna w Indiach, jedna w Nigerii i jedna na Kubie.
Delegaturę tworzą dwie wspólnoty: warszawska i berdiańska.

Zarząd Delegatury:

s. Luisa Llopis
s. Lucyna Lejba
s. Elżbieta Iwanowska
Wspólnota warszawska

25 sierpnia 1990 roku Zgromadzenie rozpoczyna swoją działalność na ziemiach polskich
w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie na Bródnie.
W 1992 roku przeprowadzamy się do naszego nowego domu w Rembertowie.
Obecnie jest to dom formacyjny.
Uczymy w szkole podstawowej, liceum i na wyższych uczelniach,
animujemy duszpasterstwo młodzieżowe w parafii,
w ciągu roku głosimy rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz młodzieżowo - powołaniowe.
Jedna z nas pracuje na lotnisku w duszpasterstwie Portów Lotniczych,
a inna siostra jako psycholog pracuje w warsztatach terapii zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych oraz w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.
Ponadto jedna sisotra współpracuje w Komisji Misyjnej przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich oraz pomaga w towarzyszeniu duchowym podczas rekolekcji "Lectio divina".

Skład wspólnoty:

s. Luisa Llopis
s. Bogumiła Pistelok
s. Jolanta Hernik
s. Aleksandra Dąbrowska
s. Ewa Grzegorczyn
s. Lucyna Lejba
s. Elżbieta Iwanowska
Hanna Ochędzan (nowicjuszka)
Anna Łaniecka (postulantka)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym charyzmacie - napisz, zadzwoń lub przyjedź do nas:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Misjonarek Klaretynek
ul. Roty 9
04-447 Warszawa 72
tel. (22) 611-88-70
e-mail: klaretynki@tlen.pl
Wspólnota berdiańska

W 2004 roku otworzyłyśmy nową wspólnotę w Berdiańsku na Ukrainie.
Włączamy się w działalność Caritas-Spes : pracujemy jako wychowawczynie w Centrum Dziecięcym, prowadzimy jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych, organizujemy kuchnię polową dla biednych oraz włączamy się we wszystkie działania Centrum Caritas - Spes.
Więcej informacji o działalności Caritas-Spes-Berdiańsk można uzyskać na stronie internetowej:

www.caritas-spes.berdyansk.net

Skład wspólnoty:


s. Agnieszka Zagajewska
s. Bożena Tomkowska

Siostry Misjonarki Klaretynki
Caritas-Spes-Berdyansk
ul. Pionierska 160
71108 Berdiańsk
UKRAINA
e - mail: rmi_ukraina@o2.pl
Nasze siostry poza Delegaturą

Obecnie pięć naszych sióstr przebywa poza wspólnotami Delegatury,
pomagając w innych wspólnotach Zgromadzenia.

s. Jolanta Kafka

Od 2000 roku mieszka w Rzymie,
w naszym domu generalnym,
gdzie pełni funkcję odpowiedzialnej
za formację sióstr w całym Zgromadzeniu.
Choć na stałe mieszka w Rzymie,
to jednak większość czasu spędza "w drodze",
ponieważ odwiedza wspólnoty sióstr na całym świecie.

s. Bogusława

Od 2001 roku pracuje w Indiach.
Do 2005 r mieszkała i pracowała
w naszej wspólnocie w Mysore.
Obecnie przebywa w mieście Buti Bori,
gdzie współpracuje z naszymi braćmi klaretynami w prowadzeniu szkoły.
Strojem zakonnym w Indiach jest "ciuridar" - typowy ubiór Hindusek.

s. Anna Daszkowska

Od kwietnia 2009 roku pracuje w Nigerii
w mieście Owerii,
gdzie powstała nasza nowa wspólnota.
Strona główna